Produkter

Når Palm Tømrer og Porebeton arbejder med byggeri, benytter vi forskellige typer produkter for at kunne levere vores kunder det bedst mulige resultat. Her er beskrevet de produkter som vi hyppigst bruger i byggeriet. Husk at vi er klar ved telefonen, hvis der er spørgsmål tlf. 31 33 39 27

Multipladen

Multipladen, er let at arbejde med og bruges i et væld af opgaver indenfor betonbyggeriet. En af årsagerne er, at den er meget let at tilpasse og så findes den i flere forskellige tykkelser mellem 5 og 20 cm.

Her er et par eksempler på, hvad vi har brugt den til:

  • Renoveringsopgaver og nybyggeri
  • Skillevægge i både enfamiliehuse og etagebyggeri
  • Lydmur, formur og bagmur
  • Brandvæg
  • Opbygning af kælder og vådrum

Vægelement

Lige som med Multipladen, så har vægelementet flere anvendelsesmuligheder, nemlig både som skillevægge og lejlighedsskel i boligbyggeri som etagebyggeri, række- og kædehuse og enfamiliehuse.

Vægelementerne er lette at arbejde med, hvorfor vi har anvendt dem en del.

Termoblokken

I modsætning til multipladen og vægelementet, så er termoblokken et godt valg når der skal bygges lavenergihuse. Termoblokken skulle være den bedst isolerende porebetonsblok på markedet og med sine 40 cm bliver kravene til isolering let opfyldt.

Blokken er opbygget som en sandwich, hvor isoleringen er integreret, hvilket gør den let at arbejde med. Ud over standardblokken, så produceres termoblokken også som bjæker, hjørneblokke og vinduesbeslag.

Comfortblokken

Comfortblokken anvendes til efterisolering indefra af ældre byggeri, hvor man ønsker facaden bevaret. På den måde er comfortblokken med til at energioptimere bygningen. Bygningen vil stadig kunne ånde da blokken er diffusionsåben.

Celblokken

Celblokken bruger vi til stort set alle typer nybyggeri fx kontor-, etage- og enfamiliehusebyggeri, samt i byggeri af institutioner og industri.

Vi bruger også Celblokken i kombination med betonelementbyggeri, da den har en meget stor bæreevne.

En anden fordel ved Celblokken er at den er yderst energieffektiv, da porebetonens porrer har indkapslet luften og derved dannes der ikke kuldebroer ved fx vinduer og kenventionstab i væggene undgås.

Ud over at være energieffektiv er blokken også stærk. I en del tilfælde er stålforstærkninger slet ikke nødvendige, det giver den fordel at det er lettere at lave specielle løsninger i byggeriet.

Celblokken ® produceret i forskellige tykkelser med forskellig densitet: 30 cm (u-værdi: 0,33), 36,5 cm (u-værdi: 0,27) i densitet 375 og 40 cm (u-værdi: 0,20) i densitet 275.

Murblokken

Murblokken er et ældre produkt, som mange måske kender fra betonbyggeriet fra især 1970’erne med den karateristiske zigzag’ede overflade. I dag er blokken dog glat som multipladen og anvendelsen af murblokken minder også om multipladen, dog med den forskel, at murblokken bliver muret op med mørtel.

Vi bruger murblokken til følgende opgaver:

  • Renoveringsopgaver og nybyggeri
  • Skillevægge i både enfamiliehuse og etagebyggeri
  • Lydmur, formur og bagmur
  • Brandvæg
  • Opbygning af kælder og vådrum

Den findes i fem tykkelser mellem 10 og 30 cm.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial